Düzce'ye Gelsene

Yığılca

icon
“Yığılca ilçesi, 640 km² yüzölçümü ile ilimizin en büyük yüzölçümüne sahip ilçesidir. “
Kuzeyde Zonguldak, doğu ve güneyde Bolu illeri, güneybatıda Kaynaşlı, batıda Merkez ilçe, kuzeybatıda ise Akçakoca ilçeleriyle ile komşudur. 32.666 ha (%65) ormanlık alana sahip olup, ilimizin en fazla ormanlık alana sahip ilçesidir. İlçe nüfusu 2016 verilerine göre 15.141’dür.

Yığılca, bal ormanları, Hasanlar Barajı, Saklıkent, Yoğunpelit ve Mengen Şelaleleri, Sarıkaya ve Gökçeağaç mağaraları gibi birçok güzelliğe sahip olmasının yanı sıra, Yedigöller Milli Parkı'na35 km mesafede bulunması sebebi ile de bölgenin önemli destinasyon ayaklarından biridir. 
 
İlçemiz Batı Karadeniz Bölgesinde Düzce İlinin Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüzölçümü 640 km2’dir. Yığılca  ilçesi Batıdan Düzce ili  ve Akçakoca ilçesi; güneyden Düzce ili  Kaynaşlı İlçesi ve  Bolu  İli  hudutları; kuzeyden Zonguldak İlinin Alaplı İlçesi;  doğudan Bolu İlinin Mengen  İlçesi  ile çevrili bulunmaktadır. 
 
İlçenin İl merkezine uzaklığı 38 km. olup en yakın komşu kentlerden Adapazarı’na 100 km. Ankara’ya 276 km ve İstanbul’a 234 km uzaklıktadır. Yığılca, İlimiz Düzce ve komşu ilçe Akçakoca ile birlikte 1321-1323 yılları arasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Orhangazi komutanlarından birinin bölgede yığınak yaptığı ve ilçenin isminin de buradan geldiği sanılmaktadır. 
 
Yörede Orhan ismini taşıyan bir dağ, bir Camii ayrıca Redifler isminde bir köyün varlığı bu kanaatı doğrulamaktadır.  Çünkü Orhan Gazinin küçük ordu kuvvetlerine REDİF ismini verildiği  bilinmektedir. 1904 yılında Düzce’ye bucak olarak bağlanmış, 1954 yılında da İlçe olmuştur. 
 
İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 350 m. Yüzölçümü 640 km2 dir. Engebeli ve eğimi fazla olan bir alanda kurulmuş ilçenin ziraat arazisi çok yetersiz, genelde ormanlık arazi hakimdir. İklim olarak Batı Karadeniz iklimini andıran ılıman bir iklim görülmektedir. Yığılca ilçesi Düzce ovasını sulayan Hasanlar barajı gölüne dökülen Melendere Çayının yukarı havzasında yer alır. En tepedeki Yaylatepe Köyü hariç diğer köyler bu havzanın güney ve kuzeyindeki yamaçlara birer sıra halinde dizilmişlerdir. Bu biçimi ile uzun bir ‘U’ görünümünde olan havza oldukça dağlık ve sarptır. Havzayı çevreleyen belli başlı tepeler; Yaylacık tepe köybaşı tepe (678 m.) Kızıltepe (1486 m.)  Sarıkaya Tepe (1036 m.)  Bacaklıyayla  (1137m.) Aktaş sırtları  (1271 m.)  Kiriş Tepe (1398 m.) Güneyden çevreleyen ve batıdan doğuya doğru uzanan tepeler, Hamambaşı Sırtları ve Geymene Tepe (1438 m.)  İğnekiriş Tepe (987 m.)  Kırıksapağı Tepe  (919 m.) dir. 
 
İlçe akarsu yönünden oldukça zengindir. Doğudan batıya doğru uzanan Melen Çayı Kuzeyden ve Güneyden zengin derelerle beslenir. Önemli dereler Karadere, Aksu Deresi, İncirli deresi, Hacı deresi, Mahyaderesi  Karakaş deresi, Naşlar deresi, İğneler deresidir. İlçe sınırları içinde Hasanlar Baraj gölünden başka tabii göl yoktur. 
 
Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer alan ilçemiz genel olarak Karadeniz iklimi ve geçiş bölgesi iklimi etkisi altındadır. Yıllık yağış ortalama 776 mm civarındadır. Uzun yıllar ortalamasına göre şubat ayı gece ve gündüz sıcaklık -8,5/18,5 C ve Temmuz ayı sıcaklık 10/32,3 C olmaktadır.