Düzce'ye Gelsene
>
>
Sanayi kenti Düzce, artık eko turizme odaklanacak

Sanayi kenti Düzce, artık eko turizme odaklanacak

15.08.2023
Sanayi kenti Düzce, artık eko turizme odaklanacak

Sanayi kenti Düzce, artık eko turizme odaklanacak

icon
““Düzce’nin Sahip Olduğu Ekoturizm Potansiyeli” konulu panelin açılışında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, kentin sanayide doyma noktasına geldiğini, artık ekoturizme odaklanacaklarını söyledi.“

Ekoturizmin her mevsim yapılabilen, doğaya saygılı, çevre, tarihi ve kültürel değerleri içeren, yerel halkın da ekonomisine katkı yapan bir türü olduğunun altını çizen Bıyık şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalar 2022 yılında küresel ekoturizmin 212 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını ortaya koyuyor. Ekoturizm boyutunun 2032 yılında 838 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ekoturizme bakınca sportif aktiviteler, tarımi, doğa ve sağlık bazlı tüm etkinlikleri kapsadığını görüyoruz.  Biz de artık spor, tarım vee ağırlık vererek Düzce’ninden aldığı payı büyütmeyi hedefliyoruz. Bu konuda bir ilke imza atarak TSO bünyesinde Ar-Ge bölümü kurarak koordinatörlüğüne de deneyimlici Ömer Özcan’ı atadık.”

Panelden Somut Öneriler Çıktı

Düzce TSO evsahipliğinde odanın toplantı salonunda gerçekleşen “Düzce’nin Sahip Olduğu Ekoturizm Potansiyeli” konulu paneli ve ekonomi yazarı Kerem Köfteoğlu yönetti..

Konuşmacılarla katılımcılar arasında karşılıklı fikir alışverişi şeklinde gerçekleşen panelden Düzce için uygulanabilir şu somut öneriler dile getirildi:

Turizmi bir orkestra şefi gibi yönetecek, kamu ve tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda işleri tek elden yönetecek Koordinatörü belirlenmeli.

Bolu-Düzce’nin öncülüğünde bölgeye daha fazla turist çekmek adına, sahip olunan turistik ürünleri ortak akılla birlikte vitrine çıkaracak Bölge Birliği kurulmalı.

Kayseri Belediyesi bünyesinde türünün ilk örneği olarak oluşturulan Erciyes AŞ benzeri bir örgütlenmeye gitmenin yolları araştırılmalı.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yiyerek bayılan 'Balkız' adı verilen bozayının bir heykelinin yapılıp, bayıldığı bölgeye yerleştirilmesi tanıtıma olumlu katkı sağlayabilir. 

Günümüzde dizi ve belgeseller bir bölgenin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Düzce’nin tanıtımında dizi, belgesel ve sosyal medya mecraları etkin şekilde kullanılmalı.

Orman varlığıyla öne çıkan Düzce doğaseverlere; Japonya’da doğup, dünyaya yayılan, ‘Orman Banyosu’ seçeneğini sunulup, temiz ve adil gıdaya erişimi içeren Yeryüzü Pazarları da açılmalı.