Düzce'ye Gelsene
>
>
Düzce'nin Biyoçeşitliliğini Keşfetmeye Ne Dersin?

Düzce'nin Biyoçeşitliliğini Keşfetmeye Ne Dersin?

Düzce'nin Biyoçeşitliliğini Keşfetmeye Ne Dersin?

Düzce'nin Biyoçeşitliliğini Keşfetmeye Ne Dersin?

icon
“Düzce ilimizde 2020 yılı sonuç raporuna göre gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve literatür taraması sonucunda 109 familyaya ait 1294 flora türü tespit edilmiştir.“

İlimizde tespit edilen toplam damarlı bitki tür sayısı?

Sonuç raporuna göre gerçekleştirilen arazi çalışmaları ve literatür taraması sonucunda 109 familyaya ait 1294 flora türü tespit edilmiştir.

İlimizde tespit edilen toplam memeli, çift yaşamlılar, sürüngenler, iç su balıkları ve kuşların tür sayıları?

Memeliler: 54

Çift Yaşamlılar: 7

Sürüngen: 17

İç su balıkları: 24

Kuşlar: 180

Tohumsuz Bitkiler:272

Omurgasız Hayvanlar: 782 

İlimizde tespit edilen endemik tür sayıları:

Damarlı bitkiler: Kumul, maki, dere, kaya, orman ve alpin vejetasyon çeşitliliği içerisinde 66 endemik ve 14 nadir bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bu türlerden 12'si, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında "tehlike altında" olarak değerlendirilmiştir.

Memeliler: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

Kuşlar: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

İç Su Balıkları:  Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

Sürüngenler: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

Çift Yaşamlılar: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

Tohumsuz Bitliler: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

Omurgasız Hayvanlar: Bu sınıfa ait endemik tür bulunmamaktadır.

İlimizde tespit edilen nesli tehlike altındaki tür sayıları ve birkaç fotoğraflı örnek ?

Damarlı bitkiler:  Kumul, maki, dere, kaya, orman ve alpin vejetasyon çeşitliliği içerisinde 66 endemik ve 14 nadir bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Bunlardan 5'i CR (vahim), 2'si EN (tehlikede), 3'ü VU (hassas), 12'si NT (Tehdite Açık) ve 44'ü LC (Düşük Riskli) kategorisindedir.

Bununla birlikte Endemizim oranı % 5.1-5.5 arasında bulunmaktadır. Bu türlerden 12'si, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında IUCN kriterlerine göre, CR "tehlike altında" olarak değerlendirilmiştir. Bunlar arasından; Anadolu Aklar otu (Lythrum anatolicum –Efteni Gölü), Düzce Pelemir Otu (Cephalaria duzceënsis- Emeksiz ve Aksu Deresi Havzası), Düzce Peygamber Çiçeği (Centaurea yaltirikii-Güzeldere Şelalesi-Emeksiz Havzası).

Memeliler: IUCN 'e göre 2'si NT (Tehdit altına girebilir) kategorisinde olan Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817) (Uzun kanatlı yarasa), Lutra lutra (Su samuru) türleri bulunmaktadır.

Kuşlar: IUCN 'e göre 1'si "Tehdit altına girebilir" (NT) olan Sitta krueperi (Anadolu sıvacısı)

İç Su Balıkları: IUCN 'e göre 1'si "Tehdit altına girebilir" (NT), 1'si "Tehlikede" (EN), 1'si "Çok Tehlikede" ( CR) olmak üzere O. banarescui (çamur balığı) (NT), P. strandjae (Mini inci balığı) (EN), C. splendens (Taş ısıran) (CR) türleridir.

Sürüngenler: IUCN'e göre Testudo graeca (Tosbağa) VU-Vulnerable (Zarar görebilir),  Emys orbicularis (Benekli kaplumbağa) NT-Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir) olmak üzere 2 tür.

Çift Yaşamlılar: Ommatotriton ophryticus (Kuzey Şeritli Semender) IUCN 2014 Red listte NT (Tehlikeye açık) olmak üzere12 tür.

Tohumsuz Bitliler: IUCN 'e göre Zerynthia caucasica (Kafkas fistosu) VU-Vulnerable (Zarar görebilir), Lycaena dispar (büyük bakır güzeli) NT-Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir) olmak üzere 2 tür.

Omurgasız Hayvanlar: Bu sınıfa ait tehlike altında bir tür bulunmamaktadır.