Düzce'ye Gelsene

Ahşap İşleme

Hakkında

Ağacın tarih boyunca insanın en büyük yardımcılarından biri olduğunu söylemek
mümkündür. Yemişleriyle karnını doyuran, gölgesinde soluklanan, kovuğunda dinlenen insan
ağaçla her zaman iç içe yaşamıştır. İşlenmiş ahşapla konutunu, ibadethanesini, kamusal
mekanlarını inşa etmiş; gündelik eşyalarını yapmış ahşap işlerini sanata, zanaata
dönüştürmüştür .

Düzce’de ahşap işlemeciliği, bölgenin orman varlığının fazla olmasının etkisiyle
geçmişten günümüze gelişme göstermiş bir alandır. Ahşap işlemeciliğinde genellikle kestane,
yabani kavak, dişbudak, çam, kayın ve ceviz ağaçları kullanılmaktadır. Bu ağaçlarla
çoğunlukla tarım aletleri, ev ve özel kullanım araç gereçleri ile müzik aletleri yapılmaktadır.
Ayrıca yörede özellikle sivil mimaride ahşap malzemenin geçmiş yıllarda çok fazla
kullanıldığı bilinmektedir. Günümüzde il genelinde; baston, bağlama, tespih, Çerkes kemençe
(Şipekşine), ahşap kaşık, minyatür beşik ve benzeri ahşap ürünlerin yapıldığı atölyeler
bulunmaktadır. Yine yörede ahşap eşyaların üzerinde oyma, kakma, yakma ve boyama
teknikleriyle çalışmalar yapan ustalar bulunmaktadır. Ahşap malzemelerin üretimi, günümüz
şartlarında plastik ve benzeri ürünlerin daha fazla kullanılmasının da etkisiyle her geçen gün
biraz daha azalmaktadır.

Adres
Merkez / DÜZCE