Düzce'ye Gelsene

Çul Dokuma

Hakkında

İki veya daha çok iplik grubunun çeşitli düzenlerde birbiri arasından (üstünden,
altından) geçerek birbiriyle kenetlenmesi işlemine ve kenetlenme sonucu oluşan mamullere
dokuma denir . Dokuma el veya mekanik araçlar ile yapılmaktadır. El
dokumacılığı kullanılan araca göre kirkitli dokumalar, mekikli dokumalar ve çarpana
dokumalar olmak üzere gruplandırılmaktadır.

Alan araştırmamızda Düzce’nin özellikle dağ köylerinde mekikli dokuma örneği
olarak çul dokumaya rastlanılmış ve bunların çoğunlukla evlerde yaygı olarak günümüzde
halen kullanıldığı tespit edilmiştir.
Yörede çul dokumada hammadde olarak koyun yününden üretilen ip kullanılır. Bu
dokuma için öncelikle koyundan kırkma işlemi yapılır, elde edilen yün yıkanır, kurutulur ve
daha sonra didiklenir. Taraktan geçirilen yün, öreği ile ip haline getirilir. İsteğe bağlı olarak
boyanan ipler daha sonra tezgâhta kullanılacak hale getirilir. İki kat olarak hazırlanan ip
yumak yapılarak son şeklini alır. Dokuma için tezgâha alınan ipler, çözgü için hazırlanır.
Çözgüsü tamamlanan tezgâhta dokuma işlemine başlanır. Genellikle bu dokumalar dört
parçadan oluşmakta ve uzunluğu beş metre olacak şekilde hazırlanıp, yan yana getirilerek
elde dikilmektedir. Yörede yaz döneminde iş yoğunluğu fazla olduğundan çoğunlukla kış
mevsiminde çul dokuma yapılmaktadır. Dokumalarda genellikle yeşil, sarı, pembe ve siyah
renkler tercih edilir. Alan araştırmamız sırasında kurulu halde dokuma tezgâhına rastlanmamıştır.

Adres
Merkez / DÜZCE